Fooruit Valys pasRijd je wel eens met Valys? Dan weet je dat je voor elke rit ook een eigen bijdrage betaald. Tot eind januari 2023 was dat €0,20 per kilometer.
 Met ingang van 1 februari 2023 wordt de eigen bijdrage verhoogd naar €0,22 per kilometer. Deze verhoging geldt alleen voor de kilometers die je reist binnen je PKB (Persoonlijk KilometerBudget). De eigen bijdrage voor reiskilometers wanneer je buiten budget reist is vanaf 1 februari 2023: €1,53 per kilometer.
 
 Valys is een collectief vervoerssysteem voor mensen die niet geheel (meer) zelfstandig met het OV kunnen reizen. De eigen bijdrage van Valys is sinds 2013 gelijk gebleven terwijl de kosten voor een kaartje in het OV gestegen zijn. Door de verhoging van de eigen bijdrage komen de kosten voor een Valysreis meer in lijn met de kosten voor een OV-reis.