Fooruit is een organisatie die bestaat uit uitsluitend vrijwilligers.
Vrijwilligers met en zonder beperking. Wij streven er naar om zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking) als vrijwilliger binnen onze organisatie werkzaam te hebben. Wij zijn immers een organisatie waar belangen worden behartigt voor en door mensen met een beperking.

Werkzaamheden

  • Symposia voorbereiden , zowel inhoudelijk als logistiek;
  • Bureauwerkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon, administratie en postafhandeling;
  • Advisering en verwijzing , telefonisch, via mail of persoonlijk tijdens het spreekuur.

Specifieke functies en werkzaamheden

Voorlichting geven op de basisschool. Geef voorlichting aan kinderen uit groep 7 en 8 en laat hen ervaren wat het betekent om te leven met een beperking.

Projectmedewerker

Help mee met diverse locale projecten.

Werkgroeplid

Geïnteresseerd in communicatie?Help mee met het actueel houden van de website, het schrijven van nieuwsbrieven en de inzet van social media.

Werkgroep Toegankelijkheid Deventer

Affiniteit met gebouwen en verstand van toegankelijkheid? De werkgroep bekijkt de toegankelijkheid van project plannen in de leefomgeving en adviseert de gemeente hierover.

Wil je zelf of in een team opstap om de toegankelijkheid te toetsen? Dan kan je toegankelijkheids ambassadeur worden en met de app ongehinderd werken.

Wij adviseren de Adviesraad Sociaal Domein Deventer en de gemeente over de fysieke, de sociale en de digitale toegankelijkheid.

Bestuurslid

Affiniteit met de bestuurlijke kant? Misschien is de functie van bestuurslid dan iets voor u.

De praatstoel

Voor de praatstoel heb je beslist een luisterend oor nodig. Op de praatstoel kunnen mensen hun hart luchten zonder veroordeeld of overstelpt te worden met goedbedoelde raad. Neemt u de telefoon op?

VACATURE: Wij zouden ook graag Onafhankelijke CliëntOndersteuning bij de Wmo-keukentafelgesprekken opzetten. 

Geïnteresseerd?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar wij uw kennis en vaardigheden goed kunnen gebruiken. Heeft u andere kennis en vaardigheden dan maken wij ook daar graag gebruik van. Laat het ons weten wat u voor de stichting kan en wil betekenen!

Aanmelden als vrijwilliger

Neem contact met ons op voor een afspraak. Een boodschap inspreken mag ook. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
U bent van harte welkom!