Het behartigen van de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als voor de doelgroep als zodanig om te voorkomen dat ontplooiing en deelname aan de samenleving in de weg staat. Door initieren, stimuleren en coordineren van allerlei activiteiten die gericht zijn op de verwezenlijking van participatie van mensen met een beperking in de Deventer samenleving.

Doelstelling

Fooruit is een belangenorganisatie, die zich actief inzet voor en door mensen met een beperking.

Missie

Mensen met een beperking participeren in de Deventer samenleving.

Visie

Het behartigen van de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als voor de doelgroep als zodanig om te voorkomen dat ontplooiing en deelname aan de samenleving in de weg staat.
Door initiëren, stimuleren en coördineren van allerlei activiteiten die gericht zijn op de verwezenlijking van participatie van mensen met een beperking in de Deventer samenleving.

Bestuur

 Functie   Naam
 Voorzitter  Chris van Hoeve
 Penningmeester  Els Hogenboom-Metz
 Secretaris  Janna Stegink-van Olst
 Algemeen bestuurslid Pauline van Essen en Sonja Tieks
 Coördinator  Helmi Lever