De Stichting is opgericht op 1 september 1991 als Gehandicaptenraad Deventer e.o.
De naam van de stichting werd gewijzigd van Gehandicaptenraad in stichting Fooruit in september 2011.
Fooruit is een belangenorganisatie, die actief is “voor en door” mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Deventer.

Fooruit organiseert met haar vrijwilligers en andere organisaties onder andere Scootmobiel-trainingen, voorlichting op scholen, bijeenkomsten voor doven en slechthorenden en nog veel meer.

Fooruit participeert actief in overleggen met organisatie’s, instellingen, bedrijven en de gemeente. Maar is er ook ook als informatieverstrekker voor particulieren, bestaande of nieuwe diensten.