Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (of mindervalidenparkeerkaart) hebben bepaalde regels waar zij zich aan moeten houden. We vertellen uj hier meer over de parkeerplaatsen, parkeergarages, parkeerzoones en betalen

 

Gehandicaptenparkeerplaats (niet kentekengebonden)

Dit zijn de parkeerplaatsen waar u gratis mag parkeren als u de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt. Als onder het bord een kenteken staat of een beschrijving van een bepaald voertuig mag u hier niet parkeren.
Op de bijgevoegde kaart staan de openbare gehandicaptenparkeerplaatsen aangegeven.

Parkeerplaats bij een betaalautomaat

Een houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen in Deventer, tenzij anders is aangegeven.

Parkeergarage

Als er in de parkeergarage speciale vakken voor gehandicapten zijn aangebracht, mag u hier parkeren. Voor u geldt echter geen afwijkend parkeertarief.

Parkeerverbodzone

U mag hier, buiten de voor parkeren bestemde weggedeelten, tot maximaal 3 uur parkeren. Naast de gehandicaptenparkeerkaart moet u ook gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft.

Vergunninghoudersplaatsen

U mag ook parkeren op vergunninghoudersplaatsen gedurende 3 uur, mits u het verkeer niet hindert.

Overzichtskaart van gehandicaptenparkeerplaatsen in Deventer

De gemeente Deventer heeft een online platteghrond waar alle invalidrenparkeerplaatsen op staan.
Invalidenparkeerplaatsen in Deventer

 

Meer informatie over Deventer en de faciliteiten voor mindervaliden is te vinden op de website van de VVV:
https://www.deventer.info/planjebezoek/mindervaliden