Deelnemen aan een of meerdere regulieren en/of incidentele overleggen en bijeenkomsten over onderwerpen die bij de stichting passen.
Zoals Platform Informele Zorg, Deventer Divers en Inclusief, Deventer Actief, Cluster mensen met een beperking van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer e.d. In deze vergaderingen de belangen van de stichting behartigen.

Tijdens onze maandelijkse vergadering verslag doen van de bijeenkomsten die bezocht zijn.

2–4 uur/week