Assisteren bij het toetsen van Openbare gebouwen en de Openbare ruimten op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking e.a.
Je ondersteunt bij het toetsen en/of met de administratieve taken.