Deventer inclusief is een feit

Foto van alle organisaties die het manifest hebben ondertekend.Foto van alle organisaties die het manifest hebben ondertekend.Woensdag 6 oktober 2021 was in de Week van de Toegankelijkheid een bijzondere dag.
Er was die dag in het auditorium van het stadhuis een presentatie over hoe mensen met een visuele beperking de digitale wereld ervaren. Verder was er het Sport-, Beweeg- en Cultuurplein, leerlingen van VSO De Linde, ambassadeurs van Deventer zonder drempels, wethouder Rob de Geest, veel organisaties en politieke partijen, een belangrijk Manifest én twee zingende badmutsen. Die kwamen allemaal samen op het Grote Kerkghof voor het stadhuis voor een mooie middag.


Voel je je welkom bij de (sport)vereniging? Op het stadhuis? Ook als je een beperking hebt, of een chronische ziekte? Mag je meepraten? Hoor je erbij? De gemeente Deventer wil een gemeente zijn zonder drempels, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Het VN-verdrag Handicap is in 2016 al door Nederland geaccepteerd en ondertekend. Deze dag in 2021 is Deventer gelukkig ook zover dat door de gemeente en vele organisaties het manifest “Iedereen doet mee” wordt ondertekend.
Het VN-verdrag Handicap wil de positie van mensen met een beperking verbeteren en de gemeente Deventer wil dat ook. Daarom is deze middag het Manifest: “Iedereen doet mee!” ondertekend door een groot aantal Deventer organisaties, verenigingen en vertegenwoordigers van de politiek. Daarmee committeren zij zich de boodschap van het VN-Verdrag Handicap actief uit te dragen en de doelen van het verdrag stap voor stap waar te maken.

Toegankelijke websites

Patricia Bolink houdt presentatie over digitale toegankelijkheid.Patricia Bolink houdt presentatie over digitale toegankelijkheid.Patricia Bolink, is specialist digitale toegankelijkheid bij de gemeente Deventer. Omdat zij zelf slechtziend is , is zij ook ervaringsdeskundige. In het auditorium van het Stadskantoor laat ze een geïnteresseerd publiek zien wat erbij komt kijken om een website voor iedereen toegankelijk te maken.
‘Ik ben dan wel slechtziend, maar ik wil wel zélf mijn boodschappen kunnen bestellen en een plekje kunnen reserveren in de sportschool’, vertelt ze.
‘Om dat mogelijk te maken, moet een website aan behoorlijk wat eisen voldoen.
En niet alleen voor mensen die blind of slechtziend zijn, ook voor mensen met andere beperkingen!’ Letterlijk een “eyeopener” voor veel aanwezigen!


Ambassadeurs Toegankelijkheid

Loes en Wil, de zingende badmutsen, gekleed in badjas, op pantoffels en mét badmuts staan klaar om Wethouder Rob de Geest te ontvangen. ‘De zon straalt’, aldus de wethouder. ‘Zelfs het weer is vandaag inclusief en toegankelijk. Wat fijn dat er zoveel organisaties aanwezig zijn. Deventer wil een inclusieve en toegankelijke gemeente zijn voor iedereen. Helaas is de praktijk soms weerbarstiger. Maar vanaf vandaag gaan we meters maken!’
Om de toegankelijkheid in Deventer te testen is een groep ambassadeurs opgeleid. Met een speciale app “Ongehinderd” gaan zij de toegankelijkheid van accommodaties – zowel fysiek als sociaal – testen in Deventer. Ambassadeur Rudi Urbach neemt een mooi geel jack in ontvangst van de wethouder en vervolgens verschijnt een grote groep ambassadeurs. Zij gaan in Deventer de komende tijd aan de slag om te kijken of en zo ja hoe toegankelijk Deventer is. Of, zoals de zingende badmutsen het verwoorden: ‘De ambassadeurs gaan controleren of iedereen zich wel aan de regeltjes houd die we hebben afgesproken! Of iedereen wel echt bij de club mag! Da’s hartstikke belangrijk!’

ondertekening 1ondertekening 2

ondertekening 3ondertekening 4


“Iedereen doet mee”

Overhandiging van de speciale gele jassen aan de werkgroep.Overhandiging van de speciale gele jassen aan de werkgroep.Dan is het tijd om het manifest te ondertekenen. Onder het gezang van de zingende badmutsen: ‘Lang leve het manifest! Hoezee, hoezee, iedereen doet mee!’ tekenen wethouder Rob de Geest (namens de gemeente Deventer), Kees van Hoof (Deventer Sportploeg), Helmi Lever (Stichting Fooruit) en Gosse Hiemstra (Kunstcircuit Deventer) op een grote rolbanner het Manifest. Daarna volgen de aanwezige organisaties en vertegenwoordigers van de Deventer politiek. Daarmee committeren zij zich aan het Manifest: In Deventer doet iedereen mee! Wethouder Rob de Geest: ‘Ik krijg hier energie van! Wat fijn om zo veel betrokken organisaties hier vandaag te zien. In Deventer moet iedereen mee kunnen doen en wij allemaal zien ze dat we dit gezamenlijk moeten oppakken!’

Sport-, Beweeg- en Cultuurplein

Na het ondertekenen is het tijd voor het Sport-, Beweeg- en Cultuurplein. Iedereen kan lekker bewegen of een culturele activiteit ondernemen. De zingende badmutsen hebben speciaal voor deze gelegenheid een lied geschreven en Café Vrienden van Vroeger heeft de catering verzorgd.

De Linde

Leerlingen van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) van De Linde helpen op het plein en voorzien de gasten van koffie, thee en iets lekkers. Als echte VIPS zijn ze door TCR-Groep opgehaald van school met de officiële spelersbus van Go Ahead Eagles. Directeur Jan Vernooij is trots op zijn leerlingen. ‘We zijn dan wel speciaal onderwijs, maar zo speciaal zijn we niet hoor! We doen overal aan mee en al onze leerlingen hebben hun eigen talent. Daar focussen we op, op de dingen die ze wel kunnen. Fijn dat er hier vandaag zoveel organisaties zijn die het belang inzien van het feit dat iedereen mee moet kunnen doen.’

Mooie dag

Bijna alle leden van de werkgroep toegankelijkheid bij elkaar.Bijna alle leden van de werkgroep toegankelijkheid bij elkaar.‘Wat een mooie dag!’, lacht Deventer Sportploeg voorzitter Kees van Hoof. ‘Zóveel organisaties en mensen uit de politiek die met ons het manifest willen ondertekenen. Ja, daar word ik blij van. De komende maanden gaan we met het plein on tour in Deventer en omgeving, organisaties die er vandaag niet konden zijn, worden van harte uitgenodigd om alsnog te komen tekenen! De weergoden zijn de deelnemers gunstig gezind: het blijft droog. Pas als de middag is geëindigd en alles is ingepakt opgesteld gaat het regenen.

Lied

De zingende badmutsen schreven speciaal voor deze gelegenheid een lied. En brachten dat met verve ten gehore!
Deventer is echt actief
De samenleving inclusief
Iedereen die hoort erbij
Meedoen drempelvrij
Of het gebeurt dat wordt getest
Getekend in het manifest
De werkgroep die gaat nu op pas
En test de hele stad
Drempelvrij gaan wij
Heu ook jij hoort daarbij
Ben je anders of doorsnee
Iedereen doet mee!