De gemeente Zwolle heeft op de website een uitgebreid deel besteed aan de Toegankelijke stad.
Op de website hebben ze van allerlei onderwerpen mbt toegankelijkheid de richtlijnen gepubliceerd

Bekijk de website op: toegankelijkestad.zwolle.nl