Afgelopen jaren is de samenleving ingrijpend veranderd. Om de belangen van de inwoners te behartigen en inwoners de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen is de Adviesraad Sociaal Domein Deventer opgericht.

De Adviesraad Sociaal Domein Deventer is de opvolger van de Cliëntenraad, WSW-adviesraad en de WMO-adviesraad.


Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Deventer?

De adviesraad zet zich in voor een omgeving waar het goed leven is, iedereen kan meedoen en waar je op je omgeving kunt rekenen als dat nodig is. Dit doet zij door gevraagd én ongevraagd advies te geven aan het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van:

  • wonen
  • zorg en welzijn
  • werk en inkomen
  • jeugdzorg
  • onderwijs
  • meedoen in de samenleving
  • prettige en veilige leefomgeving

Al deze thema’s vormen samen het ‘sociaal domein’.

Adviesraad, meer overzicht

Doordat de nieuwe adviesraad zich bezig houdt met het hele sociale domein heeft zij hierdoor een beter inzicht over wat er speelt in de samenleving. Zo kan er beter advies gegeven worden over thema’s die meerdere groepen inwoners aangaan en een gezamenlijke aanpak nodig hebben.
De adviesraadsleden zijn mensen die vanuit eigen ervaring zich inzetten in deze adviesraad.
Zij bespreken bepaalde onderweren in “ hun Cluster ”. Nu zijn dat o.a. de cluster Vrijwilligers, Mantelzorgers, Ouderen, Jeugd, GGZ, WSW, Werk en Inkomen en Mensen Met Een Beperking ( MMEB, of wel Meedoen Met Een Beperking).
Heeft u interesse om zich op het gebied van Mensen Met Een Beperking in te zetten door mee te lezen, denken en praten dan bent u zeer welkom in het cluster Mensen Met Een Beperking of wel Meedoen Met Een Beperking !
Meer informatie of aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op maandag en woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur bij stichting Fooruit 0570-641795 .

Kan ik nog gebruikmaken van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

 

Veranderingen in de tegemoetkomingen

Dit zijn de veranderingen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten:

Per 2014 zijn afgeschaft: de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico (Cer). In plaats daarvan kan de gemeente u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of bijzondere bijstand. Informeer hiernaar bij uw gemeente.
De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan. Net als de bijbehorende tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten.
De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten blijft bestaan. De tegemoetkoming valt nu onder de WAO, WIA en Wajong. Het UWV voert de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten uit.

Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de afschaffing van de Wtcg.