signaaalhondenEen signaalhond assisteert mensen met een auditieve beperking door deze personen op belangrijke geluiden uit de omgeving te wijzen. Niet alleen de wereld van deze mensen vergroot zich hiermee, tegelijkertijd voelen ze zich veiliger en zelfstandiger. Buitenshuis is er namelijk door de hulp van een signaalhond minder begeleiding van andere nodig. Mensen met een auditieve beperking merken veel gebeurtenissen in de omgeving niet op doordat zij veel geluiden niet horen. De hond merkt deze gebeurtenissen echter wel op en kan door zijn lichaamstaal duidelijk maken dat hij iets signaleert. Door deze aanwijzingen van de hond krijgt de baas veel meer om ich heen mee. De wereld van deze mensen vergroot zich hierdoor.

Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van Beheer.