Landelijke links

https://iederin.nl

De landelijke organisatie Ieder(in) voor mensen met een beperking. Op deze website worden alle thema´s die met een beperking te maken hebben besproken. Deze thema’s kunnen mooi dienen als kapstok voor een uiteenzetting of studie. Verder bevat de website elke maand circa 4 artikelen over zaken die in het nieuws zijn.

Tandartshttps://www.zusterjansen.nl/zorgkompas/respijtzorg

voor tijdelijke vervanging van mantelzorgers door professionele hulpverleners en vrijwilligers

https://www.zorgwijzer.nl

over de wetten die de zorg in Nederland regelen, te weten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet en de Wet Ziektekostenverzekering ; kijk bij faq

https://www.bosk.nl

over aangeboren erfelijke afwijking

https://www.oogvereniging.nl

over leven met een oogaandoening

https://oogfonds.nl

Sinds 1947 maakt het Oogfonds het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan de enorme stijging van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Dat doet het met wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en projecten op het gebied van toegankelijkheid.

https://kortermaarkrachtig.com

voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat

http://www.dwarslaesie.nl

Dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten.

http://www.stichtinghoormij.nl

over gehooraandoening

https://www.doof.nl

over gehoorverlies en gehoorproblemen

https://www.klublangemensen.nl

De Klub Lange Mensen is er voor iedereen die lang is (mannen minimaal 190 cm, vrouwen minimaal 180 cm) of lang wordt: voor kinderen houden we de groeiprognose aan.

https://www.hersenstichting.nl

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.

https://www.anoiksis.nl

Vereniging voor en door psychosegevoelige mensen

http://www.depressief.nl

over depressiviteit

https://www.adhd-nederland.nl

over adhd en add

https://stichtingborderline.nl

voor lotgenotencontact en advies, maar ook voor meer informatie over Borderline en verschillende behandelingsmethoden.

https://www.autisme.nl

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

https://www.bvkm.nl

De Belangenvereniging van Kleine Mensen wenst te fungeren als hét platform van Nederland waar kleine mensen en direct betrokkenen kennis, ervaringen en vriendschappen met elkaar kunnen delen.

https://www.tweedehandshulpmiddelen.nl

Bij tweedehandshulpmiddelen.nl vind je meer dan 500 gebruikte hulpmiddelen, alle producten zijn direct in de webshop te bestellen.

http://www.kjprojects.com

K-J Projects streeft ernaar dat het vanzelfsprekend wordt dat mensen met een (fysieke) beperking deelnemen aan de maatschappij. Dit doen we door mensen met een beperking handvatten te bieden en hen te coachen in hun weg naar een zelfstandiger leven.

https://handicap.nl

steunt organisaties en projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen.

https://www.ongehinderd.nl

ontdek leuke en toegankelijke plekjes in Nederland m.b.v. een app

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/beschut-werk-voor-mensen-met-arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. U bent daarvoor niet meer afhankelijk van de gemeente.

https://www.pgb.nl

Per Saldo is dé landelijke vereniging van budgethouders. Wij informeren en adviseren en komen op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget.

https://nederlands-instituut-voor-toegankelijkheid.nl

Het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid stelt zich ten doel Nederland toegankelijk te maken, zodat mindervaliden zelfstandig en ongehinderd kunnen functioneren en gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij.

https://www.hogenood.nu/index.php

Met de HogeNood app vind je direct het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet met je smartphone. HogeNood laat je de route naar het toilet zien, geeft voorzieningen weer – denk aan een rolstoel toegankelijk toilet- en geeft reviews van voorgaande bezoekers

https://www.centrumparkeren.nl

Centrumparkeren.nl biedt de meest actuele informatie over parkeren in alle Nederlandse steden en een selectie van de meest populaire buitenlandse steden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/waar-mag-ik-met-een-gehandicaptenparkeerkaart-parkeren

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op 3 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen uw auto parkeren. Daarnaast mag u parkeren op plaatsen waar het bord ‘Verboden te parkeren’ staat. Ook kunt u soms gratis parkeren op een gewone parkeerplaats bij een parkeermeter. Op sommige parkeerplaatsen moet u een parkeerschijf gebruiken.

https://www.fondsgehandicaptensport.nl

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap dicht bij huis mogelijk te maken.

https://www.unieksporten.nl

Voor sporten en bewegen met een beperking

 

https://www.nikstekort.nl

Voor jongeren met een korte arm of armamputatie Heb jij vanaf je geboorte een korte arm of mis je door een amputatie een deel van je hand of arm? Hier vind je informatie en inspiratie voor het zoeken van een opleiding, bijbaantje of werk en voor het halen van je rijbewijs.

https://spraakafzienoefenen.nl/over.php

De website is ontwikkeld door Caroline van Daelen en Paula Hettinga. Zij geven, ieder vanuit hun eigen logopediepraktijk, cursussen spraakafzien aan mensen die (plots/laat) doof of slechthorend zijn en hun gesprekspartners. Zij hebben meegewerkt aan het Werkboek Spraakafzien dat sinds 2012 door logopedisten in het hele land wordt gebruikt om cursussen spraakafzien te geven. Van cliënten die een cursus spraakafzien bij hen volgden, kregen ze bijna wekelijks de vraag of er ook iets was om thuis zelfstandig mee te kunnen oefenen. Dit was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden.

https://www.independer.nl

voor het vergelijken van o.a. (zorg)verzekeringen en zorgaanbieders

https://msvereniging.nl/wat-is-multiple-sclerose/

Multiple sclerose is een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Dit stelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen.

MS Vereniging Nederland is opgebouwd uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur, landelijke en zo’n 20 regionale werkgroepen en een landelijk team. Binnen deze onderdelen van de vereniging zijn enkele vaste medewerkers en vele honderden vrijwilligers actief in zowel uitvoerende als adviserende zin. Samen zorgen zij voor een optimale ondersteuning aan de leden op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact.

LOKALE LINKS

https://www.deventerwijzer.nl

legt uit hoe wonen, zorg, welzijn en werk in Deventer geregeld zijn.

https://adviesraden.deventer.nl/adviesraden-in-deventer

Het beste advies komt van mensen die weten waarover zij het hebben. Zoals wanneer het hun vak is, of omdat zij ervaringsdeskundige zijn. Met adviesraden kan het gemeentebestuur goed geïnformeerd besluiten nemen.

https://www.zorgbelang-overijssel.nl

platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel

https://www.staatvandeventer.nl

Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer

https://www.plusov.nl

Wij vervoeren mensen die vanwege een beperking geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Daarnaast vervoeren we mensen op vaste dagen en tijdstippen, volgens vaste routes. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingenvervoer en het vervoer naar locaties voor dagbesteding en dagbehandeling. PlusOV is de regionale vervoerscentrale van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In opdracht van deze gemeenten zijn wij beschikbaar om uw vervoer te regelen.

www.stokvisrijders.nl

Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders is een enthousiaste vereniging voor scootmobiel gebruikers uit Deventer en Twello.

https://www.facebook.com/Scootmobielvereniging-De-Deventer-Stokvisrijders-131416540291639

https://www.facebook.com/vriendendiensten

Missie

Het ontplooien en uitvoeren van initiatieven/activiteiten voor, door en samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid, ter bevordering van hun welzijn enMaatjesactiviteiten, clientondersteuning en zelfregiecentra’s voor mensen met een psychische kwersbaarheid uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

https://www.happytosti.nl

zoveel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking een leuke, leerzame en betaalde werkplek bieden. Zit in de Lange Bisschopstraat.

https://www.volkshuisdeventer.nl

In dit restaurant aan de Kleine Overstraat werken sinds 2000 zo’n 20 mensen met een verstandelijke beperking.

http://www.artomondo.nl/atelier

Dit atelier met winkeltje in de Nieuwstraat is opgezet als plek voor dagbesteding en arbeidsactivering.

http://www.deventersportploeg.nl

De Deventer Sportploeg is de meest bijzondere sportploeg van Deventer. Alle sporters hebben namelijk een verstandelijke beperking. Zij sporten bij verschillende reguliere sportverenigingen in de stad, op hun eigen niveau.

https://rechtop.nu

Rechtop doorbreekt het isolement door ‘meedoen’ te stimuleren. Het is een beweging van en voor burgers. Iedereen kan meedoen. Dit geldt zeker voor mensen met een lager inkomen en/of die geïsoleerd leven. Bij Rechtop staat de koffietafel centraal, dé ontmoetingsplek. De centrale vraag is: ‘Wat vind jij leuk om te doen? en: ‘Wat heb jij nodig om dit te realiseren?

https://www.socialeteamsdeventer.nl/onze-aanpak/persoonlijk-gesprek

Wat is uw vraag, uw situatie of idee? In een persoonlijk gesprek probeert de medewerker van het sociaal team dit samen met u helder te krijgen. Zo kan de medewerker goed met u meedenken. Het is de bedoeling dat er na dit gesprek een plan is waarmee u verder kunt, een oplossing op maat. Uiteraard helpt het sociaal team u daarbij als u dat wilt.

https://www.salland.nl/zorgverzekering/gemeentepolis

Wij vinden dat goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Om die reden hebben wij samen met negen gemeenten de Gemeentepolis ontwikkeld; speciaal voor mensen met een laag inkomen. Deze Gemeentepolis is een zorgverzekering met ruime vergoedingen, waar uw gemeente aan mee betaalt.

https://www.konnected.nl

KonnecteD is een netwerkorganisatie die duurzaam aanbod verbindt met duurzame vragen uit de (arbeids)markt. KonnecteD stimuleert vernieuwing door mensen met ideeën en kansen te verbinden en te faciliteren. KonnecteD verbindt bedrijven en bevordert de inclusieve samenleving en een circulaire economie.  Geluk door werk. Dat is wat KonnecteD wil bereiken. Deventer Werktalent, Sallcon, DigiWerkt en het Groenbedrijf zijn onderdeel van KonnecteD.

https://www.salland.nl/goed-bezig/beweegmakelaar

De Beweeg Makelaar is een samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis, Sportbedrijf Deventer, de gemeente Deventer, provincie Overijssel, HCDO (huisartsencoöperatie Deventer en omgeving) en Salland Zorgverzekeringen. Het initiatief is opgericht om mensen, die dat lastig vinden, op weg te helpen naar meer lichaamsbeweging.

https://sportindeventer.nl/sport-op-maat/beweegcoach

De Beweegcoach organiseert, coördineert en is mede-uitvoerder van de sport- en beweegactiviteiten die door de deelnemer bij een sport- en beweegaanbieder worden gevolgd. De beweegcoach is een pragmatische netwerker die affiniteit heeft met de doelgroep, vragen van de doelgroep vertaalt in sportmogelijkheden en bekend is met het lokale sportaanbod.