***PERSBERICHT***

persbericht-logo-1 persbericht-logo-2

***PERSBERICHT***
November 2016

Samen moeten we het doen
Onder het motto Samen moeten we het doen organiseerde Stichting Fooruit voor de veertiende keer een bijeenkomst over gehandicaptenvervoer: Wmo-PlusOV-taxivervoer

Per 1 januari gaat het Wmo-vervoer van de provincies naar de gemeenten. De gemeente Deventer heeft besloten dit in Stedendriehoekverband te gaan organiseren: het PlusOV. Dit is een samenwerking tussen de negen gemeenten in de Stedendriehoek. Veel blijft het zelfde voor de Deventer pashouders. PlusOV zorgt er alleen voor dat het vervoer slimmer wordt georganiseerd. De nieuwe passen met informatiefolder worden 16 december verstuurd. Per 1 januari kunt u de ritten bespreken via www.plusov.nl of per telefoonnummer 088-758 76 54 van 6.30 tot 24.00 uur. Zijn er bijzondere omstandigheden in uw vervoerssituatie meld dit dan bij het bespreken van de rit. Kunt u niet alleen reizen, dan is de OV-begeleiderspas ook in de PlusOV taxi geldig.
Na overleg tussen de beleidsambtenaren van de gemeente Deventer en Fooruit kon worden meegedeeld dat in 2017 de PlusOV taxi toch ook voor 25 km. tegen laagtarief gebruikt kan worden. Voor bovenregionaalvervoer, meer dan 25 km., kan men met een Valys-taxipas reizen.
Gaat er iets niet helemaal goed? Niet klagen, maar melden : 088-758 76 66 (kantooruren).
Want samen moeten we het doen!

bijeenkomst-plusov-23-november-2016-in-de-van-vlotenhof-foto

___________________________________________________________________________

Voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met Helmi Lever, Coördinator Fooruit,
06-17064814 of h.lever@fooruit.nl

De mededeling:

Het toilet op het stationsperron is rolstoel toegankelijk.
Het toilet in Plaza, stationsplein nr. 3 is rolstoel toegankelijk.
Op Het Vogeleiland is een rolstoel toilet, toegankelijk met een Europa-sleutel (zie faciliteiten)
de Schouwburg is ook een rolstoel toilet.

Fooruit magazine

Fooruit magazineDe Stichting is opgericht op 1 september 1991 als Gehandicaptenraad Deventer e.o. De naam van de stichting werd gewijzigd van Gehandicaptenraad in stichting Fooruit in september 2011. Fooruit is een belangenorganisatie, die actief is “met en voor” mensen met een beperking en/of chronische ziekte. In 2016 bestaat de stichting 25 jaar. Dit wordt gevierd met een symposium op vrijdag 7 oktober in het auditorium van het Stadhuis en een jubileum Magazine. Aan te vragen per telefoon, via onze mail of op te halen bij de wijkwinkels in Deventer

Klik hier om ons magazine te lezen